Chủ Đầu Tư : Anh Phan Thanh Vũ 

Địa Chỉ : Bàu Bàng - Quận .Tân Bình - TP.HCM

Đơn vị thiết kế : Công Ty CP Kiến Trúc Xây Dựng & Kiểm Định Thường Cát 

Đơn vị thi công : Công Ty CP Kiến Trúc Xây Dựng & Kiểm Định Thường Cát