• Tư vấn thiết kế

  Tư vấn thiết kế

   
   
   
   
 • Thi công công trình

  Thi công công trình

  Tham gia công tác đấu thầu, lập dự toán báo giá gửi chủ đầu tư, chuẩn bị thiết lập mặt bằng

 • Kiểm định công trình

  Kiểm định công trình

  Khảo sát hiện trạng công trình, xác định và đánh giá nguyên nhân hư hỏng nếu có. Thiết kế biện pháp và kỹ thuật thi công gia cố, cải tạo công trình. Đánh giá giá trị hiện hữu của các công trình xây dựng. Kiểm định để cải tạo hoặc nâng cấp công trình

   
   
   
   
 • Quản lý dự án

  Quản lý dự án

  Thường Cát cung cấp dịch vụ quản lý dự án, giám sát toàn diện thay mặt chủ đầu tư điều hành dự án đúng tiến độ, chất lượng và trong khuôn khổ chi phí cho phép. Vai trò quản lý dự án còn bao gồm quản lý pháp lý, giúp chủ đầu tư báo cáo và giải trình và các cơ quan hữu quan khi cần thiết. Việc quản lý dự án của Thường Cát bắt đầu từ khi hình thành ý tưởng tới khi bàn giao công trình đưa vào sử dụng. QLDA sẽ căn bằng nhu cầu của chủ đầu tư để tối đa hóa chất lượng dự án trong bối cảnh tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn và yêu cầu pháp lý.

   
   
   
   
 • Tư vấn giám sát

  Tư vấn giám sát

  Thường Cát cung cấp dịch vụ tư vấn giám sát toàn diện thay mặt chủ đầu tư điều hành dự án đúng chất lượng. Vai trò tư vấn giám sát còn bao gồm quản lý pháp lý, giúp chủ đầu tư báo cáo và giải trình và các cơ quan hữu quan khi cần thiết.
   
   
   
 • Tư vấn đấu thầu - Mời thầu

  Tư vấn đấu thầu - Mời thầu

  Thường Cát cung cấp dịch vụ quản lý chi phí tư giai đoạn nghiên cứu khả thi, mời thầu, thiết kế, chọn thầu và tư vấn hợp đồng. Thường Cát cũng cung cấp dịch vụ dự toán chi phí, kiểm soát chi phí xây dựng, thanh toán và quyết toán.

   
   
   
   
 • Thẩm tra thiết kế - Dự toán

  Thẩm tra thiết kế - Dự toán

  Thường Cát cung cấp dịch vụ thẩm tra thiết kế và dự toán toàn diện nhằm giúp chủ đầu tư phê duyệt thiết kế an toàn và tiết kiệm. Dịch vụ thẩm tra của Thường Cát luôn tạo uy tín và độ tin cậy, lựa chọn và đánh giá cao. 

   
   
   
   
 • Khảo sát và đo đạc

  Khảo sát và đo đạc

  Khảo sát địa chất và địa hình công trình xây dựng. Hoạt động đo đạc bản đồ; Dịch vụ điều tra, đo đạc và lập bản đồ; Vẽ bản đồ và thông tin về không gian.