• Tư vấn thiết kế

  Tư vấn thiết kế

   
   
   
   
 • Thi công công trình

  Thi công công trình

  Tham gia công tác đấu thầu, lập dự toán báo giá gửi chủ đầu tư, chuẩn bị thiết lập mặt bằng

 • Kiểm định công trình

  Kiểm định công trình

  Khảo sát hiện trạng công trình, xác định và đánh giá nguyên nhân hư hỏng nếu có. Thiết kế biện pháp và kỹ thuật thi công gia cố, cải tạo công trình. Đánh giá giá trị hiện hữu của các công trình xây dựng. Kiểm định để cải tạo hoặc nâng cấp công trình

   
   
   
   
 • Quản lý dự án

  Quản lý dự án

  Thường Cát cung cấp dịch vụ quản lý dự án, giám sát toàn diện thay mặt ch