CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH :

 • Xác định nguyên nhân sự cố
 • Lập dự toán sửa chữa
 • Đánh giá giá trị công trình
 • Đánh giá chất lượng công trình để cải tạo hoặc nâng cấp
 • Lập dự án
 • Thiết kế và thiết kế cải tạo
 • Kiểm định cấp chứng thư chứng nhận sự hoàn thành về chất lượng công trình
 • Khảo sát hiện trạng công trình, xác định và đánh giá nguyên nhân hư hỏng nếu có. Thiết kế biện pháp và kỹ thuật thi công gia cố, cải tạo công trình. Đánh giá giá trị hiện hữu của các công trình xây dựng. Kiểm định để cải tạo hoặc nâng cấp công trình xây dựng nhằm thay đổi công năng. Lập dự toán kinh phí sửa chữa cải tạo.

KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN CÁC MÁY MÓC, THIẾT BỊ , VẬT TƯ VÀ CÁC CHẤT CÓ YÊU CẦU VỀ NGHIỆM NGẶT VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG:

 • Thực hiện kiểm tra hệ thống chống sét công trình
 • Kiểm định máy móc xây dựng ( máy phát điện, máy uốn thép, chặt thép, máy hàn …)
 • Kiểm định thiết bị xây dựng (cần trục, palang, tời, thang máy…..)
 • Huấn luyện an toàn, cấp chứng chỉ an toàn
 
 
 

Tư vấn xây dựng khác