Thường Cát cung cấp dịch vụ thẩm tra thiết kế và dự toán toàn diện nhằm giúp chủ đầu tư phê duyệt thiết kế an toàn và tiết kiệm. Dịch vụ thẩm tra của Thường Cát luôn tạo uy tín và độ tin cậy, lựa chọn và đánh giá cao. Dịch vụ thẩm tra dự toán của Thường Cát giúp kiểm tra dự toán khối lượng do các tư vấn khác lập và giúp chủ đầu tư xem xét và duyệt thiết kế mong muốn với dự toán phù hợp, tiết kiệm.

Nhóm thẩm tra thiết kế và dự toán của Thường Cát bao gồm các thành viên từ Văn phòng bao gồm các kiến trúc sư và kỹ sư thuộc các bộ môn kết cấu và cơ điện, dự toán viên để phục vụ cho từng dự án cụ thể. Dịch vụ tư vấn thẩm tra thiết kế và dự toán của Thường Cát có thể thực hiện với ngôn ngữ địa phương hay quốc tế (tiếng Anh) và đáp ứng mọi tiêu chuẩn quốc tế và địa phương thông dụng (như BSi, EuroCode, AS, ASTM, ACI…).

 
 
 
 

Tư vấn xây dựng khác