Tư vấn thiết kế:

  • Thiết kế kiến trúc: Tổng mặt bằng kiến trúc, nội - ngoại thất, quy hoạch xây dựng công trình: Dân dụng; công nghiệp (nhà xưởng, kho, công trình kỹ thuật phụ trợ); nông lâm nghiệp (trạm, trại, kho).
  • Thiết kế kết cấu các công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật.
  • Thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng và công nghiệp.
  • Thiết kế hệ thống cấp thoát nước.
  • Xin phép xây dựng và vẽ hoàn công công trình xây dựng
 
 

Tư vấn xây dựng khác