Thi công công trình

  • Tham gia công tác đấu thầu
  • Lập dự toán báo giá gửi chủ đầu tư
  • Chuẩn bị thiết lập mặt bằng
  • Lập tiến độ thi công
  • Lập phương án thi công giúp chủ đầu tư tiết kiệm chi chí và chất lượng công trình
 
 
 
 

Tư vấn xây dựng khác