TVGS Công Trình Blue Sapphire Resort Vũng Tàu
prev
  • TVGS Công Trình Blue Sapphire Resort Vũng Tàu
next

Công Trình :  Blue Sapphire Resort Vũng Tàu

Chủ Đầu Tư : Công Ty CP Du Lịch & Đầu Tư Xây Dựng Châu Á

Đơn vị TVGS : Công Ty CP Kiến Trúc Xây Dựng & Kiểm Định Thường Cát