1. Nồi hơi được kiểm định có kết quả: Đạt
2. Thiết bị đã được dán tem kiểm định số: 02601 Tại vị trí: Thân nồi hơi.
3. Áp suất làm việc cho phép: ≤ 04,5 kG/cm2.
4. Nhiệt độ làm việc hơi bão hoà: ≤ 1640C, Nhiệt độ làm việc hơi quá nhiệt: / 0C.

Thông số kỹ thuật của nồi hơi công suất 28kg/h

– Loại, mã hiệu: CH – BE 30
– Áp suất thiết kế: 06,0 kG/cm2
– Số chế tạo: 797
– Áp suất làm việc: ≤ 04,5 kG/cm2
– Năm chế tạo: 2014
– Công suất: 28 kg/h
– Nhà chế tạo: 
– Nhiên liệu sử dụng: Điện năng
– Nhiệt độ thiết kế hơi bão hoà: 164 0C.
– Nhiệt độ thiết kế hơi quá nhiệt: / 0C

Một số hình ảnh trong quy trình kiểm định nồi hơi CH – BE 30

kiểm định nồi hơi đun điện ch-be 30 - hình 1kiểm định nồi hơi đun điện ch-be 30 - hình 2kiểm định nồi hơi đun điện ch-be 30 - hình 3kiểm định nồi hơi đun điện ch-be 30 - hình 4kiểm định nồi hơi đun điện ch-be 30 - hình 5kiểm định nồi hơi đun điện ch-be 30 - hình 6kiểm định nồi hơi đun điện ch-be 30 - hình 7kiểm định nồi hơi đun điện ch-be 30 - hình 8

 

 

Kiểm định khác