Thông số cở bản của nồi hơi dùng điện công suất 150 kg/h tại Q.9 – Tp.HCM

– Loại, mã hiệu : CH – BE100
– Số chế tạo : 602
– Năm chế tạo : 2012
– Nhà chế tạo : CTY TNHH MTV CK LH LONG HÙNG
– Nhiệt độ thiết kế hơi bão hoà: 170 0C.
– Áp suất thiết kế : 07,0 kG/cm2
– Áp suất làm việc : ≤ 05,0 kG/cm2
– Công suất : 150 kg/h
– Nhiên liệu sử dụng : Điện năng
– Nhiệt độ thiết kế hơi quá nhiệt: / 0C

Hình ảnh trong quy trình kiểm định nồi hơi dùng điện

kiểm định nồi hơi công suất 150 kg/h áp suất 7kg/cm2 tai q9 - tphcm- hình 1kiểm định nồi hơi công suất 150 kg/h áp suất 7kg/cm2 tai q9 - tphcm- hình 3kiểm định nồi hơi công suất 150 kg/h áp suất 7kg/cm2 tai q9 - tphcm- hình 2kiểm định nồi hơi công suất 150 kg/h áp suất 7kg/cm2 tai q9 - tphcm- hình 4kiểm định nồi hơi công suất 150 kg/h áp suất 7kg/cm2 tai q9 - tphcm- hình 5kiểm định nồi hơi công suất 150 kg/h áp suất 7kg/cm2 tai q9 - tphcm- hình 6kiểm định nồi hơi công suất 150 kg/h áp suất 7kg/cm2 tai q9 - tphcm- hình 7kiểm định nồi hơi công suất 150 kg/h áp suất 7kg/cm2 tai q9 - tphcm- hình 8kiểm định nồi hơi công suất 150 kg/h áp suất 7kg/cm2 tai q9 - tphcm- hình 9

Kết luận say quy trình kiểm định nồi hơi 150 kg/h

1. Kiểm định nồi hơi có kết quả: Đạt
2. Thiết bị đã được dán tem kiểm định số: 02942. Tại vị trí: Thân nồi hơi.
3. Áp suất làm việc cho phép: ≤ 05,0 kG/cm2.
4. Nhiệt độ làm việc hơi bão hoà: ≤ 1580C, Nhiệt độ làm việc hơi quá nhiệt: / 0C.

 

 

 

Kiểm định khác