Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính và buộc tháo dỡ phần xây dựng vi phạm đó. Ông Đính hỏi, việc xử phạt như vậy có đúng không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Tại Khoản 5, Điều 13 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở quy định: “Xử phạt hành chính đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dụng được cấp''.

Tại Điểm a, Khoản 2, Điều 6 Thông tư số 02/2014/TT-BXD ngày 12/2/2014 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 121/2013/NĐ-CP quy định chi tiết Khoản 5, Điều 13 Nghị định 121/2013/NĐ- CP như sau:

" Việc xây dựng nhà ở riêng lẻ thuộc một trong các trường hợp sau đây thì không coi là hành vi xây dựng sai phép:

a) Thay đổi thiết kế bên trong công trình mà không ảnh hưởng đến việc phòng cháy chữa cháy; môi trường; công năng sử dụng; kêt cấu chịu lực chính hoặc kiến trúc mặt ngoài công trình".

Theo đơn phản ánh của ông Đoàn Văn Đính thì việc ông thay đổi thiết kế bên trong công trình không ảnh hưởng tới mật độ xây dựng; phòng cháy chữa cháy; môi trường; công năng sử dụng; kết cấu chịu lực chính; mặt ngoài công trình.

Như vậy, nếu nội dung đơn phản ánh của ông là đúng thì việc ông xây kín các khoảng trống không coi là hành vi xây sai phép và không bị xử phạt vi phạm hành chính và không phải tháo dỡ phần xây dựng thêm.

 

 

Tin tức khác