(Xây dựng) - Ngày 14/12, tại Nha Trang, Khánh Hoà, đã diễn ra Hội thảo “Doanh nhân Cựu chiến binh với môi trường kinh doanh thời kinh tế hội nhập”.

Tin tức khác