Phối cảnh quy hoạch ven sông Hồng.

Theo đó, quy mô nghiên cứu dự án khoảng 3.000ha (trong phạm vi hai tuyến đê tả và đê hữu sông Hồng hiện có) với chiều dài khoảng 11km dọc sông nhằm: Xem xét trên lý thuyết và thực tiễn sự phát triển đô thị hai bên sông của Hàn Quốc; xem xét các quy hoạch phát triển đô thị của Hà Nội và điều tra hiện trạng khu vực nghiên cứu; đề xuất chính sách cho sự phát triển đô thị khu vực hai bên sông tại khu vực nghiên cứu; hướng dẫn quy hoạch đô thị; định hướng quy hoạch cảnh quan; đề xuất dự án ưu tiên; đánh giá các vấn đề thể chế.

Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội (chủ dự án) và các cơ quan có liên quan: Tổ chức triển khai dự án theo đúng Biên bản ghi nhớ đã đã ký kết giữa chủ dự án với tổ hợp Viện Nghiên cứu định cư con người Hàn Quốc (KRIHS) - Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc (Korea Eximbank) ngày 12/3/2015; phối hợp với đối tác Hàn Quốc và các đơn vị có liên quan để đảm bảo việc thực hiện dự án đúng quy định, hiệu quả… Chịu trách nhiệm các sai phạm thuộc thẩm quyền trong công tác tổ chức quản lý và thực hiện dự án, gây ảnh hưởng đến mục tiêu và hiệu quả chung của dự án.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được UBND TP giao các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp, tạo điều kiện cung cấp các thông tin cần thiết thuộc lĩnh vực mình quản lý phục vụ công tác nghiên cứu dự án. Tham gia các cuộc họp, hội nghị báo cáo góp ý trong quá trình thực hiện và hoàn thiện dự án…

Toàn bộ kinh phí thực hiện dự án do Chính phủ Hàn Quốc viện trợ không hoàn lại. Thời gian thực hiện dự án trong vòng 7 tháng (từ tháng 1/2015-7/2015).

 

Tin tức khác