Quảng Ngãi thông qua Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp rộng 2.335ha
Kỳ họp 20 - kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021- 2026 thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Ngày 7/12, tại Kỳ họp 20 - kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021- 2026 xem xét, quyết định thông qua Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Bình Hòa - Bình Phước.

Khu vực lập quy hoạch có diện tích hơn 2.335ha, gồm các xã: Bình Phước, Bình Hòa, Bình Trị và Bình Thanh. Trong đó, khu công nghiệp Bình Hòa- Bình Phước có diện tích khoảng 910ha, gồm phân khu công nghiệp Bình Hòa - Bình Phước 1 là 495ha và phân khu công nghiệp Bình Hòa - Bình Phước 2 là 299ha.

Đây là khu vực được quy hoạch phát triển công nghiệp tổng hợp, đa ngành, chủ yếu là công nghiệp nhẹ, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ cao, phát triển công nghiệp hỗ trợ gắn với công nghiệp Đông Dung Quất. Quy mô dân số toàn khu vực lập quy hoạch dự báo đến năm 2045 khoảng 11.000 người.

Mục tiêu của quy hoạch là triển khai một số công trình hạ tầng giao thông chính của khu công nghiệp thu hút nhà đầu tư chiến lược. Sau năm 2030, phát triển đồng bộ về công nghiệp, dịch vụ, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật. Đầu tư phát triển đồng bộ và hiện đại hệ thống kết cấu hạ tầng trong các khu vực còn lại của khu công nghiệp hướng đến khu công nghiệp xanh, đạt tiêu chuẩn cao và khu công nghiệp phát triển bền vững.

Quảng Ngãi thông qua Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp rộng 2.335ha
Khu công nghiệp Bình Hòa - Bình Phước nằm trên địa bàn huyện Bình Sơn – Khu Kinh tế Dung Quất.

Việc thông qua Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Bình Hòa - Bình Phước nhằm kịp thời hoàn thiện các quy hoạch phân khu, xây dựng, thu hút đầu tư trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất và tổ chức thực hiện Đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 168/QĐ-TTg ngày 28/02/2023.

 

 

Tin tức khác