Một góc thành phố Cần Thơ. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Về cơ bản, SECO thống nhất hỗ trợ thực hiện tích hợp hệ thống quản lý rủi ro lũ lụt đô thị. Đó là tổng hợp quản lý rủi ro lũ lụt và hệ thống cảnh báo sớm cho thành phố; hỗ trợ đầu tư và quy hoạch không gian, chuẩn bị sẵn sàng, cảnh báo sớm và phản ứng nhanh chóng với biến đổi khí hậu.

SECO sẽ xem xét, hỗ trợ hợp phần hỗ trợ kỹ thuật thành phố hiểu rõ hơn rủi ro ngập úng phải đang đối mặt, đầu tư và vận hành hiệu quả hơn hệ thống hạ tầng tích hợp để giảm thiệu rủi ro cho thành phố Cần Thơ.

Theo bà Võ Thị Hồng Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, việc hỗ trợ vai trò của hệ thống quản lý thông tin và dữ liệu tổng hợp sẽ giúp Cần Thơ có sự phối hợp tốt trong chỉ đạo, điều hành. Các sở, ban ngành của Cần Thơ sẽ phối hợp với nhau hiệu quả hơn trong quá trình phát triển hạ tầng cơ sở của đơn vị quản lý, cũng như đảm bảo phát triển hạ tầng thành phố một cách hệ thống.

Cũng theo bà Võ Thị Hồng Ánh, dự án phát triển đô thị thành phố Cần Thơ kiểu mẫu sẽ hỗ trợ củng cố hệ thống tài chính nhằm đảm bảo tính thanh khoản và cải thiện hoạt động quản lý và sử dụng ngân sách. Đồng thời mở rộng các chương trình hỗ trợ đến các cộng đồng dân cư dễ bị tổn thương thiết thực hơn. Đặc biệt là nâng cao năng lực nắm bắt và quản lý các hoạt động phát triển của chính quyền thành phố, như năng lực thể chế, khung chính sách pháp luật.

Dự kiến hợp phần quản lý và phát triển đô thị thành phố Cần Thơ kiểu mẫu, thuộc Dự án phát triển thành phố Cần Thơ tăng cường khả năng thích ứng biến đổi khí hậu, sau khi hoàn tất cả bước thẩm định cũng như các thủ tục pháp lý, sẽ được thực hiện từ năm 2016 đến năm 2021.

Tin tức khác