Đối với xu hướng này, mẫu nhà ở thường được thiết kế từ 2-3 tầng trở lên. Không gian tầng 1 sẽ được tận dụng để kinh doanh bán shop quán áo, quán cafe, không gian tầng 2 trở lên sẽ là diện tích sử dụng phục vụ sinh hoạt của chủ nhà. 

Thiết kế nhà ở kết hợp kinh doanh

Thiết kế nhà ở kết hợp kinh doanh

Xu hướng thiết kế mẫu nhà ở kết hợp kinh doanh tiện lợi

Xu hướng thiết kế nhà ở kết hợp kinh doanh tiện lợi

 

 

Tin tức khác