Công trình kiến trúc hiện đại

Chủ đầu tư: Trần Văn Cần