Tòa nhà văn phòng VNDP

Đơn vị Thiết Kế Công ty Kiến Trúc Thường Cát